ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך היינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, להחליט כיצד ועל ידי מי יתנהלו ענייניו בעתיד.

אם יאבד את כשירותו הפיזית או הנפשית, ויהיה במצב בו לא יוכל לקבל החלטות ולבצע פעולות בעצמו.

חוסר צלילות דעת ומצב רפואי קשה בסוף ימינו עלולים לגרום לקבלת החלטות שגויה בנוגע לנכסים שיישארו אחרי לכתנו. חתימה על ייפוי כוח מתמשך יכולה למנוע זאת. הידרדרות במצב יכולה לקרות כתוצאה ממקרים כגון: תאונה, מחלות זקנה, מוגבלות נפשית או שכלית, שיכולים לפגוע בכושר קבלת ההחלטות של אדם.

הדרך שלך לשלוט בעתידך מתקיימת באמצעות מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשמך כאשר לא תוכל לקבל החלטות או לבצע פעולות בעצמך. מיופה הכוח יוכל לעזור לך, בהתאם להנחיות שנתת לו בעת עריכת ייפויי כוח, בטיפול הן בנושאים פשוטים, כמו קניית תרופות, ואף בעניינים מורכבים יותר, כמו קבלת החלטות על טיפולים רפואיים, וכך גם בעניינים רכושיים ואישיים.

החיים של אוכלוסיית הגיל השלישי ובעיקר בשנות החיים האחרונות מלוות בקשיים בקבלת החלטות.  בגלל חוסר בצלילות דעת ובגלל בעיות רפואיות שונות. יש מקרים שבהם המצב הרפואי פוגע בשיקול הדעת וגורם לקבל החלטות שלא מייצגות את הרצון האמיתי שלנו, או שהמצב הרפואי שלנו גורם לתלות בבני משפחה שלא בחרנו בהם ו/או שהם אינם מעוניינים בתפקיד זה, במקרים רבים מזהים הזנחה וניצול של האדם בסוף ימיו,

הפתרון: למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות במקרה הצורך.

כדי לפתור את הבעיה, קיים הסדר משפטי חדש שנקרא "ייפוי כוח מתמשך". הסדר זה נוסף לאחרונה במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שמבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות – תפיסה אשר שמה במרכז את זכותו של אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. ההסדר החדש מאפשר לאדם לתכנן את העתיד בחייו כראות עיניו ובאופן שקול ומושכל, בעודו בעל כשירות, רצון חופשי ודעה צלולה, ולמנות לשם כך מיופה כוח מטעמו, איש אמונו, שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו ולבצען, אם וכאשר הממנה לא יוכל עוד לנהל את ענייניו באופן עצמאי (או כפי שהגדיר החוק: "אינו מסוגל להבין בדבר").

מי יכול להיות אותו אדם מיופה הכוח?

מיופה הכוח יהיה בדרך כלל אדם אשר קרוב אלינו – בן או בת זוג, ילד/ה או בן משפחה אחר, חבר/ה שאנו סומכים עליו מאוד או כל אדם שנבחר (ישנה אפשרות למנות יותר מאדם אחד וכן אפשרי לקבוע שמיופה הכוח יידע צג ג' בכל פעולותיו).

ייפוי כוח מתמשך יקנה לכם רוגע וביטחון, בידיעה שבחרתם בעצמכם את האדם שידאג לאינטרסים שלכם – האישיים, הבריאותיים, הכלכליים באופן שאתם הייתם רוצים שהעניינים יתנהלו.

​חתימה על מסמך יפוי כוח מתמשך אפשרית אך ורק ע"י עו"ד שהוסמך לכך, ע"י האפוטרופוס הכללי ושאין לו עניין אישי עם אותו אדם.

היתרונות העיקריים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ומינוי מיופה כוח כאמור, הנם:
  • מינוי אדם שמיפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו, במקום כזה שימונה על ידי בית המשפט.
  • האפשרות לתת לאותו מיופה כוח שמונה על ידך הוראות מקדימות כמעט בכל תחום, למשל לעניין העדפת הממנה להמשיך להתגורר בביתו בעת שיחדל להבין, או דווקא ההיפך- היכולת לתת הוראה מקדימה בה הוא מבקש כי בעת שיחדל להבין, יש להעבירו למוסד סיעודי וכיו'.  
  • יתרון נוסף של ההסדר הוא שלאחר מותו של הממנה אחרי 120, מיופה הכוח צריך להעביר את נכסיו של הממנה שהיו בטיפולו ליורשיו או למנהל עיזבונו. עם זאת, למשך תקופה של 90 יום ממועד הפטירה, רשאי מיופה הכוח לענייני רכוש, להמשיך ולטפל בענייני רכוש מסוימים, כולל לשלם תשלומים עבור שירותים שקיבל הממנה בחייו ולשלם הוצאות סבירות בעבור סידורי קבורה ואבלות, וכך גם להמשיך ולנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף. אפשרות זו מונעת היווצרות של "תקופת ביניים", שבה עניינים אלו לא מטופלים על ידי אף אחד.

איך בוחרים ואיך ממנים מיופה כוח?

הנקודות החשובה בבחירת מיופה הכוח שלכם הינם, אחריות, יושרה ובעיקר אדם שאתם סומכים עליו בעיניים עצומות, תוכלו לבחור קרוב משפחה, חבר קרוב או אדם שאתם מרגישים שאתם קרובים אליו ויכולים לסמוך עליו. תוכלו לבחור גם איש מקצוע מהימן כמו עורך דין, רואה חשבון, רופא וכדומה כמיופה כוח, בתנאי שאתם מכירים אותו וסומכים עליו שינהל את ענייניכם על הצד הטוב ביותר.

אחרי שבחרתם באדם הראוי לתפקיד זה, כדי למנות אותו להיות מיופה הכוח שלכם, יש לפנות לעורך דין שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. תפקידו של עורך הדין הוא לסייע לפונה הממנה לברר את הצורך שלו בייפוי הכוח המתמשך, ולהסביר לו את ההשלכות הכרוכות במינוי מיופה כוח. כמו כן, עורך הדין יסביר לכם מהן חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח והאפשרויות לכלול גורמים נוספים לפיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח שבחרתם.

מה כותבים בייפוי הכוח?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על ענייני רכוש. כלומר, מיופה הכוח מקבל לידיו את הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים שלכם, לכספיכם ולהתחייבויותיכם. כך למשל, תוכלו לקבוע שאתם רוצים לממן את לימודי האוניברסיטה של נכדיכם, או שתרצו לקבוע מה יהיה גובה המתנה שתרצו להעניק לנכדיכם בהגיעם לגיל מצוות. בנוסף, אפשר לקבוע שייפוי הכוח המתמשך יחול על עניינים אישיים, כולל עניינים רפואיים. זה אומר טיפול ברווחתכם, באיכות חייכם, סיפוק צורכיכם היום-יומיים, שמירה על אורחות חייכם התרבותיים והדתיים, דאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, אחריות לבחירת מקום מגורים ועוד, כל עוד מתאפשר הדבר.

באיזה שלב מיופה הכוח מתחיל לקבל החלטות במקומכם?

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר האדם הממנה לא מסוגל להבין עוד ולקבל ההחלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח מצד הממנה. איך מיופה הכוח יידע שאינכם מסוגלים עוד להבין בעניינים אלו? הכל בכפוף לתנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כפי שקבעתם בייפוי הכוח המתמשך. דוגמא לתנאי כזה יכולה להיות החלטה משותפת של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב שקרוב אליכם, אשר יוכל להעיד על סמך היכרותו איתכם שהגעתם לשלב שבו אינכם מסוגלים עוד לנהל את ענייניכם בעצמכם. לחלופין, אפשר לקבוע תנאי לפיו הכניסה לתוקף תיקבע לפי חוות דעת מומחה כמו פסיכיאטר (או מומחה רלוונטי אחר).

בשלב שבו מיופה הכוח יקבל החלטות או יבצע פעולות בשמכם, הוא יצטרך לבדוק בכל פעם אם תוכלו לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמכם. רק אם הוא יגיע אל המסקנה שאינכם יכולים לבצע את הפעולה או לקבל את ההחלטה בכוחות עצמכם או באמצעות סיוע של מיופה הכוח או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמכם. כך נשמרת עצמאותכם, ככל הניתן, תוך כדי התחשבות ברצונותיכם ובבקשותיכם.

× איך אפשר לעזור