צו עיכוב יציאה מהארץ

הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ לצד שני בהליך גירושין היינו מהלך מאוד משמעותי, הצו מוצא במקרים בהם קיים חשש אמתי לכך שאחד מן הצדדים ינסה לברוח מהארץ עוד במהלך הגירושין. לעיתים נעשה שימוש לא נאות ומוצא צו עיכוב יציאה מהארץ ע"מ ולהפעיל לחץ כבד על בן הזוג כחלק מאסטרטגיה משפטית, עובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו כדי להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין.

לאור העובדה שהצו יכול לגרום לנזקים כבדים לבן הזוג שכנגדו הוא הוצא (עסקיים א פרטיים) יש לשקול היטב את השימוש בכלי זה. בידה ובית המשפט יקבע כי מדובר בבקשה שווא עלול המבקש לשאת בהוצאות משפט ואף להטיל קנס על תביעה טורדנית.

כאמור, במקרים בהם קיים חשש אמיתי לכך שאחד מן הצדדים ינסה לברוח מהארץ עוד במהלך הגירושין קיימת עילה לצד השני להגיש כנגדו בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בסמכות בית הדין הרבני להוציא צו עיכוב יציאה מין הארץ על מנת למנוע מצב של עגינות וכן סיכול הליכים משפטיים במסגרת בית הדין. בית המשפט יוציא צו עיכוב יציאה מין הארץ על מנת לסכל בריחתו של אחד מבני הזוג מין הארץ וזאת טרם חלוקת רכוש ופסיקת מזונות.

צו עיכוב היציאה מהארץ יינתן כנגד הצגת ערבות אישית וערבות צד ג על מנת לכסות על נזקיו של המעוכב באם התובנה תפקע מכל סיבה שהיא ויגרמו לו נזקים.

במידה והגבר אינו משלם את חוב המזונות לפי פסק דין חלוט שניתן בעניינו, רשאית האישה להגיש תביעה כנגדו בלשכת ההוצאה לפועל. במידה וראש ההוצאה לפועל סבור כי הגבר עלול לנסות ולברוח מן הארץ, תוך שהוא משאיר את אשתו וילדיו מול שוקת שבורה, רשאי הוא להוציא כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.

צו עיכוב יציאה מין הארץ יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, יש להאריכו בעת הצורך. הבקשה צריכה להיעשות בכתב, כולל תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכת הבקשה. בנוסף יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין עם פרטי החייב, ואת שמו של החייב באותיות לטיניות, על מנת לא לפגוע בזכויותיו של אדם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דורשים בתי המשפט כי המבקש יציג "חשש כן ורציני" שעזיבת הצד השני את הארץ תשבש או תעכב באופן משמעותי את ביצוע פסק הדין או תשלום החוב.

במסגרת מחלוקות בין בני זוג בשאלת משמורת הקטינים רשאי בית המשפט להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הילדים הקטינים עד הגעתם לגיל 18. כידוע הועברה רשמית האחריות על מערך ביקורת הגבולות ב-23 מעברי הגבול ברחבי הארץ, ממשטרת ישראל לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, המעבר התבצע לאחר שורה של החלטות ממשלה משנים עברו, האחרונה בהן היא החלטת ממשלה מס' 3434 משנת 2008, אשר קבעו כי נכון וחיוני הוא להעביר הסמכויות לרשות האוכלוסין וההגירה.
במסגרת זו, גם קבלת מידע בנושא עיכובי יציאה מהארץ יינתן מהיום על-ידי מרכז שירות ומידע שלל רשות האוכלוסין וההגירה. המוקד יאויש על-ידי עובדי הרשות וייתן מענה בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00, לקבלת מידע על עיכוב או מניעת יציאה מהארץ יש לחייג 3450*

דילוג לתוכן