גירושין והעסק שלך

החלטת להתגרש ? עליך לדעת שמחצית מהעסק שלך שייך לבן הזוג וזה לא ממש משנה האם בן הזוג עבד בפועל בעסק או שלא.  

מקובל לאזן את שוויו בין הצדדים, שכן החוק קובע שזוגות נשואים שותפים בכל הרכוש הממשי והווירטואלי שנרכש לאורך שנות הנישואין, חלק לא מבוטל מאנשי העסקים ובמיוחד העשירים שבהם מתכננים היטב את הגירושין חודשים ואף שנים לפני הדרישה לגט. חלקם עושים זאת בדרכים שאינן לגיטימיות כגון הברחת נכסים או רישום הנכסים ע"ש אנשים אחרים וחלקם עושים זאת בדרכים לגיטימיות שמטיבות עם הצד היוזם שמתכנן את מהלכיו. המשותף לכל הפתרונות החוקיים הינו הרעיון של הורדת השווי הנקוב של העסקים והנכסים.

כל נכס שמוקם/ נרכש במהלך נישואים יכול להיחשב רכוש משפחתי ויכולים ויהיה מחולק בין בני הזוג.  למרבה הצער עבור בן הזוג, זה עשוי לכלול גם חובות והתחייבויות שהתהוו במהלך הנישואין. בית המשפט חייב להתחיל בהנחה שהחלוקה צריכה להיות שווה, אלא אם כן יש הצדקה לחלוקה בלתי שוויונית המבוססת על גורמים נוספים, דוגמת הכדאיות של שמירה על נכס כלשהו, ​​לרבות התעניינות בעסק, או פרקטיקה מקצועית.


במידה ובן זוג שמחזיק את העסק מגיע לבית המשפט וטוען לחלוקה בלתי צודקת של "נכסי נישואים", הוא או היא מבקש מבית המשפט להעניק את הבעלות על העסק רק לעצמם ולא לתת לבן הזוג השני.  בית המשפט יענה לבקשה זו לעיתים נדירות. החריגים האלה כוללים בין בני זוג שיש להם הסכם ממון, מישהו יש לו מניות בעסק או שיש צד שלישי שמחזיק חלק מהעסק. רוב הזוגות בתהליך גירושין  שיש להם רכוש משפחתי צריכים להבין שהם יצטרכו לוותר על משהו בתמרה לקבלת בעלות של אחד הצדדים על העסק.

בית המשפט יוצא מנקודת הנחה כי גם הצד שאינו רשום כבעל העסק או זה שמנהל אותו בפועל השקיע מאמצים עקיפים להצלחת העסק, לדוגמא טיפול במשק הבית והשקעה בגידול הילדים המשתפים בזמן שהצד השני עבד ופיתח את העסק.

אפשר שתהא החרגה במידה והעסק היה בבעלות אחד הצדדים טרם הנישואין (או החיים המשותפים) אז ייחשב כנכס שלא בחיי נישואים.  כלומר, אם בן הזוג יכול להוכיח שהוא או היא הקימו את העסק לפני תחילת הנישואין ואף השקיעו אז את הכסף עבור הקמת העסק יתכן ובית המשפט יפסוק כי העסק יישאר שלהם, אפשר ויצטרכו לפצות את הצד השני .


לקראת חלוקת העסק יש צורך לקבל הערכת שווי אשר תסייע לבית המשפט לקבוע את החלוקה הטובה ביותר של העסק. הערכת השווי מתבצעת ע"י מעריך מקצועי או רואה חשבון משפטי שיכול  לתת תמונה מצב מקצועית של "שווי הון עצמי אמיתי" של העסק שלך.  הערכות אלה כוללות הלוואות, ציוד, כלי רכב ורכוש אמיתי.  הם כוללים גם חובות לעסק, כלומר, כסף שאתה מצפה לקבל מלקוחות וחובות כגון שטרות, הלוואות וחובות שכר.


 בנוסף צריך להעריך את "המוניטין" של העסק. המוניטין הוא זה שמעיד על התרומה של הבעלים להצלחת העסק ומה שווה העסק ללא הבעלים שלו, לדוגמה בעלים של סדנת אומנויות או חנות מלאכת יד. השאלה תהיה, מה יהיה הערך של החנות בלי הבעלים שיודעים איך לעשות את האומנויות או מלאכת היד.

   

כל מי שקורא את זה צריך לדעת שהנושא הזה הוא הרבה יותר מורכב מאשר יכול להיות מוסבר במאמר, קיים שוני מהותי בין זוג לזוג, לעיתים הערך של העסק הוא סנטימנטלי ולא רק רציונאלי בחלק לא מבוטל ממשפטי גירושין קיים רצון ל"נקמה" והפסוק "תמות נפשי עם פלשתים" (שופטים ט"ז( בא לידי ביטוי באופן מוחשי ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין בשלב מוקדם ככל שניתן.  

יש להכיר כמה סוגיות עיקריות :

בקהילת העסקים נהלך של רמאות אינו לגיטימי ועלול למנוע אפשרות לפעילות עסקית עתידית, איש עסקים שיוודא ברבים כי רימה את שותפיו או את המשקיעים יתקשה מאוד להמשיך בעסקים לאחר מכן. לעומת זאת בעת תהליך גירושין כל הפעילות הפסולה כגון, הברחת רכוש, העלמת רכוש, הורדת שווי העסק, רישום ע"ש משהו זר נחשבת לגיטימית ואף מראה על פיקחות. מסיבה זו בעת תהליך גירושין יש הרבה הונאות בין בני הזוג.

במרבית המקרים בן הזוג שאינו עובד בעסק לא מכיר את הפרטים באופן אינטימי והוא מקבל עדכון מבן הזוג שמתפעל את העסק בשוטף, בן הזוג יכול להמעיט או להתפאר בערך העסק בהתאם לרצונו ומטעמים שונים לעיתים בכדי להפגין עושר ולעיתים כהכנה לגירושין.  

פעילות עסקית בדרך כלל מנוהלת באופן חשאי ע"מ לשמור על היתרונות של העסק, הלקוחות, חידושים וכיוב'. בעת ניהול הליכי גירושין (לעיתים הרבה לפני) בני הזוג מערבים יועצים מקצועיים וכאלה שאינם. מלבד עורכי הדין, מעורים במצב גם קרובי המשפחה, מעגל חברתי, חברים לעבודה, עובדת סוציאלית, חברים ברשת חברתית ועוד. כל אלה מלאים בעצות אחיתופל, לכולם יש מה לומר ולכולם יש רעיונות מהי האסטרטגיה המשפטית איתה צריך לצאת למאבק. בנוסף קיימים גם כאלה שיש להם אינטרסים או בקבלת השלל או בקריסת העסק המשתף יש להיצמד לעצת הגורם המקצועי ובעקר לעצת עורך הדין שמיצג אותך בתיק ורואה את התמונה הגדולה.

ניהול תיק גירושין גורם לכך שכל הסודות העסקיים למעשה מונחים על השולחן והרבה גורמים יכולים להניח את ידם על מידע רגיש זה, במידה ומדובר בעסק גדול שיש לו מתחרים עם "כיסים עמוקים" עלול המידע להגיע לידי המתחרים ולפגוע אנושות בעסק. לציין כי גם שלטונות המס עלולים להשתמש במידע זה.

בסמוך להחלטה על לגירושין כאשר הצדדים נמצאים במאבק ולא קיים יותר אמון, בן הזוג שלא מעורב באופן מעמיק בעסק עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לעסק באופן שיפגע גם בו בצורה ישירה      (הנתח שלו "בעוגה" גדול יותר ככל שהעסק שווה יותר),  בן הזוג צריך להיזהר בעת הניסיונות לברר מידע על העסק מול מנהל הבנק או רשויות המס ע"מ שלא לגרום לשרשרת אירועים שתפגע אנושות בעסק.

ישנם כלים להתמודדות עם פגיעה בעסק בעת הליך גירושין רובם באים מעולם אמצעי ההגנה כנגד השתלטות עוינת, לדוגמא "גלולת רעל"(תהליך מוכר שלמעשה יוצר קושי עסקי אמיתי שרק המנהל המתפקד מסוגל לפתור) או "מצנח זהב" (כלי משפטי המבטיח את השליטה שלך בעסק). לאור העובדה שכלים אלה עומדים על סף החוקיות יש להתייעץ עם עורך דין טרם שימוש בהם. שימוש לא מושכל עלול לפגוע בך "יצא שכרו בהפסדו".